Wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren. In dit artikel lees je over de verschillen tussen deze vakantie-uren. 

Wettelijke vakantie-uren

Zoals de naam al weggeeft, worden deze vakantie-uren bij wet toegekend. Iedere medewerker bouwt per jaar vier keer het aantal werkuren per week aan wettelijke vakantie-uren op. Werk je 20 uur, dan heb je recht op 80 vakantie-uren; werk je 40 uur, dan heb je recht op 160 vakantie-uren. Alles wat je daarbovenop nog opbouwt zijn bovenwettelijke vakantie-uren.

Wettelijke uren zijn nog een half jaar geldig na het jaar waarin ze worden opgebouwd. Alle wettelijke vakantie-uren uit bijv. 2020 verlopen op 1 juli 2021. Een werkgever mag deze periode wel verlengen, maar niet verkorten. Eventuele wijzigingen in de houdbaarheid van uren moeten worden vastgelegd in het arbeidscontract.

Medewerkers kunnen bezwaar maken tegen dit verloop. In bijzondere situaties zoals langdurige ziekte, of als een werkgever niet een redelijke mogelijkheid heeft gegeven om deze op te laten nemen, kunnen medewerkers bezwaar maken tegen het vervallen van deze uren.

Bovenwettelijke vakantie-uren

Alle uren die een medewerker bovenop de wettelijke vakantie-uren opbouwt, zijn bovenwettelijke vakantie-uren. Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren worden naar rato berekent, net zoals de wettelijke vakantie-uren. Stel, een medewerker die 40 uur werkt heeft recht 160 wettelijke vakantie-uren per jaar maar bouwt daarboven op ook nog eens 40 bovenwettelijke vakantie-uren op. Een medewerker bij hetzelfde bedrijf die 20 uur werkt zou dan 80 uur wettelijke vakantie-uren opbouwen en 20 bovenwettelijke vakantie-uren.

Bovenwettelijke uren verlopen doorgaans 5 jaar na het jaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantie-uren uit 2018 blijven dan geldig tot en met 31 december 2024. Werkgevers kunnen bij bovenwettelijke uren de houdbaarheid verkorten of verlengen. Afspraken hierover moeten worden vastgelegd in het arbeidscontract of het CAO.

Als werkgever ben je verplicht om de uren die als eerst verlopen, ook als eerst te gebruiken. Op die manier loop je het minst risico dat uren verlopen.

Heeft dit artikel je vraag beantwoord? Ontzettend bedankt voor je feedback! Het is ons niet gelukt je feedback te verwerken :(

Kom je er niet uit? Neem vooral contact met ons op! Neem vooral contact met ons op!